Wiadomości z portalu Związku Rzemiosła Polskiego 16.11.2020

Webinarium ZUS. Bezpłatne szkolenie online 18.11.2020 r.

W dniu 18 listopada 2020 r. Oddział ZUS w Płocku zaprasza na bezpłatny wykład on-line nt. wsparcia przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzysowej w świetle obowiązujących przepisów. Wykłady poprowadzą eksperci ZUS.

Więcej na: https://bit.ly/35A9ET7

———————————————————————————————————————————————————-

Polska nie może blokować przyjęcia nowego budżetu UE – apel Rady Przedsiębiorczości

Rada Przedsiębiorczości w swoim apelu do liderów Zjednoczonej Prawicy Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina podkreśla, że aktualne stanowisko polskiego rządu przeciwko proponowanej zasadzie powiązania wypłaty funduszy unijnych z przestrzeganiem prawa, jednoznacznie podważa zaufanie inwestorów do przestrzegania tych zasad w Polsce.

Więcej na:  https://bit.ly/2H66rkF

———————————————————————————————————————————————————-

Seminarium projektu Europejskich Partnerów Społecznych

9 listopada br. w formie wideokonferencji miało miejsce seminarium eksperckie zorganizowane w ramach projektu opracowanego przez Europejskich Partnerów Społecznych (ETUC, BusinessEurope, CEEP, SMEunited) mającego na celu przygotowanie ekspertyzy dot. lepszego wdrażania autonomicznych porozumień ramowych partnerów społecznych UE i wzmacniania potencjału organizacji partnerów społecznych w krajach członkowskich UE.

Więcej na: https://bit.ly/35zyjHc

———————————————————————————————————————————————————-

Dotacja na kapitał obrotowy dla Związku Rzemiosła Polskiego

Związek Rzemiosła Polskiego w dniu 2.11.2020 r. zawarł umowę dotacji na realizację projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Związku Rzemiosła Polskiego” (nr umowy POIR.03.04.00-14-1026/20-00) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy). W ramach projektu zostanie sfinansowana część kosztów, niezbędnie koniecznych do funkcjonowania Związku Rzemiosła Polskiego w okresie od sierpnia do października 2020 r.

———————————————————————————————————————————————————-

Projekt nowelizacji kodeksu cywilnego – stanowisko Rady Przedsiębiorczości

Rada Przedsiębiorczości, która gromadzi organizacje reprezentujące polskich przedsiębiorców, przedstawiła swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (UD111). Związek Rzemiosła Polskiego jest współautorem tego stanowiska.

Więcej nahttps://bit.ly/32R4Zu2

———————————————————————————————————————————————————-

ZRP popiera tzw. Dziesiątkę Rzecznika MŚP

Związek Rzemiosła Polskiego oraz ponad dwieście organizacji przedsiębiorców za pośrednictwem Rzecznika MŚP napisały list do Premiera RP Mateusza Morawieckiego o poparcie 10 zmian systemowych, tzw. Dziesiątki Rzecznika MŚP. Wśród 10 postulatów, znajdują się zmiany mające wpływ na otoczenie prawno-gospodarcze:

Więcej na: https://bit.ly/36JRMo0

———————————————————————————————————————————————————-