Wiadomości z portalu Związku Rzemiosła Polskiego 23.11.2020

Akcja „Sezon na wiedzę”

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii organizuje dla przedsiębiorców akcję pn. „Sezon na wiedzę” polegającą na prezentacji szeregu webinariów poświęconych różnym tematom leżącym w kompetencji ministerstwa, jak nowe Prawo zamówień publicznych, ułatwienia w procesie budowlanym, rozwiązania dla branży turystycznej czy przepisy dotyczące sukcesji firm rodzinnych. Celem akcji jest dotarcie do przedsiębiorców z rzetelną wiedzą na temat kluczowych zmian prawnych, które zostały przygotowane z myślą o poprawie otoczenia prawnego dla biznesu w Polsce.

Więcej na: https://bit.ly/339tnr4

———————————————————————————————————————————————————-

Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

W dniu 20 listopada br. odbyło się XIX posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców z udziałem Wicepremiera, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina, Rzecznika MŚP Adama Abramowicza oraz przedstawicieli przedsiębiorców. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu ZRP oraz przedstawiciele kilku izb rzemieślniczych. Tematem spotkania była sytuacja gospodarcza w trakcie epidemii koronawirusa, propozycje zmian systemowych składanych w ramach tzw. Dziesiątki Rzecznika MŚP oraz bieżące problemy przedsiębiorców.

Więcej na: https://bit.ly/3kXszvi

———————————————————————————————————————————————————–

Instrumenty wsparcia wypłacalności będą miały kluczowe znaczenie dla naprawy organizacji MŚP

Nowe badanie SMEunited pokazuje, że państwa członkowskie w coraz większym stopniu wykorzystują instrumenty wsparcia wypłacalności, aby zapewnić przetrwanie organizacjom MŚP oraz umożliwić im odbudowę i ponowne rozpoczęcie inwestycji.

Więcej na:  https://bit.ly/2J3kjNm

———————————————————————————————————————————————————–

Europejscy partnerzy społeczni wzywają państwa członkowskie do zatwierdzenia porozumienia w sprawie funduszu naprawczego i długoterminowego budżetu

Europejscy partnerzy społeczni wzywają państwa członkowskie do znalezionego porozumienia w sprawie europejskiego funduszu naprawczego i wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. Porozumienie osiągnięte w wyniku rozmów trójstronnych w sprawie funduszu naprawczego i długoterminowego budżetu UE ma zasadnicze znaczenie dla pomocy gospodarce Unii Europejskiej w naprawie szkód wywołanych przez pandemię COVID-19.

Więcej na: https://bit.ly/35WnsY5

———————————————————————————————————————————————————–

10. edycja Nagrody Polskiej Rady Biznesu – zgłaszanie kandydatur

Rozpoczęło się zgłaszanie kandydatów do dziesiątej edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu. Tym prestiżowym wyróżnieniem honorowane są osoby, które dzięki swojej wytrwałości, odwadze i przedsiębiorczości potrafią w znaczący sposób wpływać na otaczającą rzeczywistość społeczną i gospodarczą. Nagroda Polskiej Rady Biznesu przyznawana jest od 2012 roku.

Więcej na: https://bit.ly/3kYdTw0

———————————————————————————————————————————————————–

Opinia ZRP na temat subwencji oświatowej na rok 2021

Na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, co roku, Minister Edukacji i Nauki w trybie rozporządzenia  ustala sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W ramach konsultacji Związek Rzemiosła Polskiego, podobnie jak w latach minionych, otrzymał projekt rozporządzenia dotyczący roku 2021.

Więcej na:  https://bit.ly/399PQZ4

———————————————————————————————————————————————————–

Projekt wprowadzenia konfiskaty prewencyjnej – stanowisko Rady Przedsiębiorczości

W związku z ponowną deklaracją o prowadzonych w rządzie pracach nad ustawą wprowadzającą konfiskatę prewencyjną, przedsiębiorcy skupieni w Radzie Przedsiębiorczości wyrażają stanowczy sprzeciw wobec zamierzeń wprowadzenia do polskiego system prawnego możliwości stosowania takiego rozwiązania, które oznaczałoby przepadek mienia bez prawomocnego wyroku sądu, a tylko na podstawie podejrzeń.

Więcej na:  https://bit.ly/3nSqDX9

———————————————————————————————————————————————————–

Rzemiosło w czasach drugiej fali pandemii Covid-19. Problemy i wyzwania oraz oczekiwane rozwiązania

Kryzys gospodarczy, którego obawiają się przedsiębiorcy, nie tylko wymaże z mapy gospodarczej Polski tysiące mikro, małych i średnich firm, ale również doprowadzi do ruiny dziesiątki tysięcy polskich rodzin, wśród których znaczna część to rodziny pracowników likwidowanych działalności gospodarczych. Dlatego, aby uniknąć takiego scenariusza, środowisko rzemieślnicze zgłosiło pod rozwagę Rządowi uwagi i propozycje, które ułatwią przetrwanie przedsiębiorcom w obecnej sytuacji związanej z epidemią. Materiał Rzemiosło w czasach drugiej fali pandemii Covid-19. Problemy i wyzwania oraz oczekiwane rozwiązania został przedstawiony na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego w dniu 19 listopada 2020 r.

Więcej na: https://bit.ly/3pR0oC5

———————————————————————————————————————————————————–

Organizacje MŚP przygotowują się do Brexitu

SMEunited wzywa organizacje członkowskie do przyspieszenia działań przygotowawczych do nowych stosunków UE-Wielka Brytania, od 1 stycznia 2021 r. W związku z Brexitem, który będzie miał miejsce za niespełna 50 dni, organizacje MŚP powinny przyspieszyć swoją gotowość do nowej sytuacji handlowej, w tym nowych przepisów celnych, wymogów transportowych, testów fitosanitarnych. SMEunited wyraża swoje zaniepokojenie w związku z pozostałym krótkim okresem do Brexitu, zwłaszcza, że organizacje MŚP są teraz dotknięte przez pandemię koronawirusa.

Więcej na: https://bit.ly/3fsa7d6