Obecny zarząd cechu - od lewej: Janusz Kowalski, Zofia Drapacka, Dariusz Wójtowicz

Obecny zarząd cechu – od lewej: Janusz Kowalski, Zofia Drapacka, Dariusz Wójtowicz

Zarząd Cechu Krawców i Małej Przedsiębiorczości w Lublinie

Dariusz Wójtowicz – Starszy Cechu
Janusz Kowalski – Podstarszy Cechu
Zofia Drapacka – Sekretarz zarządu

Honorowy Starszy Cechu – Lucjan Stańko
Honorowy Starszy Cechu – Józef Kłódka

Komisja Rewizyjna

Agnieszka Abramek – Przewodnicząca
Leszek Kręglicki – Z-ca Przewodniczącego
Jolanta Patronowicz – Sekretarz

Sąd Cechowy

Joanna Sobich – Przewodnicząca
Anna Mącik – Sekretarz

Kierownik Biura Cechu Krawców – Lucjan Stańko

Komisja Egzaminacyjna

Jolanta Patronowicz – Przewodnicząca
Janusz Kowalski – Z-ca Przewodniczącego
Agnieszka Abramek
Zofia Drapacka

Obecny sztandar Cechu
Obecny sztandar Cechu